#காமராஜர்#ஐயா

கடுமையான உழைப்பேமக்களை வறுமையில் இருந்துமீட்கும் சமதர்ம சமுதாயம் மலர .,வன்முறைதேவையில்லை.. கல்வியும்உழைப்பும்போதுமானது. #காமராஜர்#ஐயா

Related posts

Leave a Comment